Aktualności

1. Zasady przeprowadzania kontroli przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

2. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

3. UBÓJ ZWIERZĄT – SZKOLENIE TEORETYCZNE

4. Antybiotyki w hodowli zwierząt gospodarskich

5. Wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

6. Nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących działaność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów

7. Rolniczy Handel Detaliczny:

8.Ubój świń, owiec, kóz oraz cieląt na własny użytek.

9.Rejestr Podmiotów Paszowych.

10.Wykaz lekarzy weterynarii wystawiających świadectwa zdrowia dla świń w 2019 r.

11. Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny w gminach powiatu słupeckiego w roku 2019

12. Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt w powiecie słupeckim

13. Obowiązek zgłoszenia martwego przeżuwacza

14. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

15. Zmiany w przepisach dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt.

16. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - ASF znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego z mięsa pozyskanego od świń ze strefy zagrożenia


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy
ul. Prusa 3, 62-400 Słupca, tel. 63 275-19-83, fax 63 275-18-93


Opublikował: Joanna Wojciechowska
Publikacja dnia: 19.11.2019
Podpisał: Joanna Wojciechowska
Dokument z dnia: 26.06.2018
Dokument oglądany razy: 30303
4.07.2020 // piwslupca.pl/BIP