bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Plan finansowy

Plan finansowy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy

na realizację zadań jednostki na dzień 10 maja 2019 r. dysponuje środkami w wysokości

2 814 000,00 PLN

z czego:

dział 010 - Rolnoctwo i łowiectwo:

  • rozdział 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - 157 000,00 PLN,
  • rozdział 01034 - powiatowe inspektoraty weterynarii - 2 657 000,00 PLN.


Opublikował: Joanna Wojciechowska
Publikacja dnia: 22.05.2019
Podpisał: Agnieszka Mielcarek
Dokument z dnia: 22.05.2019
Dokument oglądany razy: 167