bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Szkolenie - ubój zwierząt na własny użytek

O G Ł O S Z E N I E

              Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy informuje, że organizuje nabór na bezpłatne szkolenie osób przeprowadzających ubój zwierząt na użytek własny w zakresie wymagań Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. U. L 303 z 18.11.2009 r.)
              Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o złożenie wniosku do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupcy ul. Prusa 3, 62-400 Słupca w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku w celu zapisania się na szkolenie. Wnioskodawcy o terminie szkolenia zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wszystkim uczestnikom szkolenia zostaną wystawione stosowne zaświadczenia o odbyciu szkolenia (za wystawienie zaświadczenia Powiatowy Lekarz Weterynarii pobiera opłatę skarbową w wysokości 17zł).

WniosekOpublikował: Joanna Wojciechowska
Publikacja dnia: 19.09.2019
Podpisał: Joanna wojciechowska
Dokument z dnia: 19.09.2019
Dokument oglądany razy: 388