bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualności

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SŁUPCY

W związku ze wzrastającym zagrożeniem koronawirusem (SARS-CoV-2) w trosce o Państwa bezpieczeństwo jak również pracowników, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupcy prosi klientów Inspektoratu o ograniczenie do minimum spraw załatwianych osobiście w Inspektoracie w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania.
Każdą wizytę w Inspektoracie prosimy wcześniej ustalać telefonicznie lub e-mailem
Tel: 63 275 19 83
Fax: 63 275 18 93
e-mail: slupca.piw@wetgiw.gov.pl


UWAGA!
Osoby chore wykazujące oznaki przeziębienia lub grypy nie będą obsługiwane.

1. Zasady przeprowadzania kontroli przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

2. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierzat gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

3. UBÓJ ZWIERZĄT – SZKOLENIE TEORETYCZNE

4. Antybiotyki w hodowli zwierząt gospodarskich

5. Wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

6. Nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących działaność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów

7. Rolniczy Handel Detaliczny:

8.Ubój świń, owiec, kóz oraz cieląt na własny użytek.

9.Rejestr Podmiotów Paszowych.

10.Wykaz lekarzy weterynarii wystawiających świadectwa zdrowia dla świń w 2020 r.

11. Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny w gminach powiatu słupeckiego w roku 2020

12. Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt w powiecie słupeckim

13. Obowiązek zgłoszenia martwego przeżuwacza

14. Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

15. Zmiany w przepisach dot. identyfikacji i rejestracji zwierząt.

16. Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii - ASF znakowanie produktów pochodzenia zwierzęcego z mięsa pozyskanego od świń ze strefy zagrożenia

17. ARiMR - informacja - druk zgłoszeń dwupodpisowy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupcy
ul. Prusa 3, 62-400 Słupca, tel. 63 275-19-83, fax 63 275-18-93Opublikował: Joanna Wojciechowska
Publikacja dnia: 05.06.2020
Podpisał: Joanna Wojciechowska
Dokument z dnia: 05.06.2020
Dokument oglądany razy: 35 473